آمار کتاب - هدف
برنج ایران

طی سالهای اخیر مطالعه و تحقیق جهت تولید برنجهایی که دارای خصوصیاتی از قبیل: ارتقاء کیفیت دانه برنج، تقویت خواص مطلوب و حذف معایب آن، مقاومت بیشتر در مقابل آفات و بیماریها و دستیابی به تولید و عملکرد بالا توسط مؤسسه تحقیقات برنج کشور انجام می شود. با تولید این ارقام که به دلیل تولید و عملکرد بالای آن برنج پرمحصول نام گرفت و با توجه به وجود شباهت ظاهری بین این ارقام و ارقام کیفی و مرغوب(بومی و محلی) و عدم آگاهی مصرف کنندگان در زمینه شناخت این ارقام، تشخیص ارقام کیفی و مرغوب از پرمحصول مشکل شده است. به همین دلیل تصمیم به تحریر کتاب برنج ایران که در زمینه شناخت ارقام برنج ایرانی و حاصل تحقیق علمی، میدانی و تجربی ام می باشد را گرفتم که به طور حتم خالی از ایراد و اشکال نمی باشد.

امید است بدینوسیله گامی هرچند کوچک در جهت کمک به شناخت ارقام برنج ایرانی برداشته باشم.

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام دی ۱۳۹۲ساعت 15:23  توسط mahdi-khosrozadeh  |